Net als hemelwater wordt het water dat u in huis gebruikt ook afgevoerd naar het riool. Via afvoerbuizen komt dit water uiteindelijk in de riolering terecht. De meeste mensen denken dan ook dat de riolering alleen gevuld is met water. Naast water zit er echter lucht in het rioolstelsel. Deze lucht moet uit het riool kunnen ontsnappen want dit zorgt voor de stank in uw huis. Dit is het geval wanneer er water wordt aangevoerd, bijvoorbeeld na het doorspoelen van uw toilet. Om dit goed te laten verlopen, is iedere woning voorzien van een systeem voor ontluchting. Wij vertellen u over hoe ontluchten werkt, hoe problemen kunnen ontstaan en hoe die verholpen kunnen worden.

HOE GAAT ONTLUCHTEN IN ZIJN WERK?

Iedere woning in ons land is voorzien van een ontluchtingspijp. Deze treft u doorgaans aan op het dak van een huis. Dankzij een ontluchtingspijp die is aangesloten op uw rioleringsleidingen kan de lucht ontsnappen. Dit is niet de meest prettige lucht. Het riool bevat namelijk veel afvalwater en daar komt een behoorlijke stank vanaf. Dankzij het ontluchtingssysteem heeft u zelf geen last van deze stank. De stinkende lucht wordt namelijk aan de buitenlucht afgegeven via de pijp op het dak van uw woning.

PROBLEMEN MET HET ONTLUCHTINGSSYSTEEM

Doorgaans doet het ontluchtingssysteem van uw riolering gewoon zijn werk. Het systeem kan op den duur echter mankementen gaan vertonen. Borrelt er water in uw afvoer? Dan duidt dit vaak op problemen met het ontluchten van de riolering. De lucht ontsnapt in dat geval via uw sanitair. Dat gaat erg stinken. Dit probleem ontstaat meestal wanneer u te maken krijgt met hevige regenval. Het ontsnappen van de lucht via uw sanitair kunt u voorkomen door het aanleggen van een ontlastput. Een ontlastput kan het water afsluiten van het riool door middel van een roosterdeksel. Dit gebeurt wanneer het riool de maximale capaciteit bereikt. Een andere oorzaak kan zijn dat u in een huis woont waar tijdens de verbouwing per ongeluk het ontluchting systeem is verwijderd of verkeerd is aangelegd.

Ervaart u problemen met het ontluchtingssysteem van uw riolering? Neem dan contact met ons op. Wij verhelpen uw probleem graag!